Personeelsbeleid

Kwaliteit begint bij onze medewerkers; zij zijn competent en vaardig. Bij De Kinderhaven werken wij alleen met gediplomeerde medewerkers en bieden wij een actief opleidings- en scholingsbeleid aan. Iedere vaste medewerker is in bezit van een geldig Kinder-EHBO diploma, waarvoor zij regelmatig een herhalingscursus moeten volgen. In de werkoverleggen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het pedagogisch handelen richting de kinderen en wordt met elkaar gesproken over openheid in de onderlinge samenwerking.

De pedagogisch medewerksters in de groepen worden ondersteund door een pedagogisch beleidsmedewerkers voor de begeleiding bij het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Wij zien het als onze taak om de ontwikkeling van kinderen te volgen en indien nodig bijzonderheden te signaleren, zodat ieder kind de begeleiding krijgt die hij nodig heeft.

Binnen De Kinderhaven kunnen pedagogisch medewerkers ervoor kiezen om deel te nemen aan verschilllende werkgroepen zoals de personeelsvertegenwoordiging, het promotie-team of de protocollen werkgroep. Collega's krijgen hiermee de kans om mee te denken in de organisatie en hun kennis, creativiteit en enthousiasme te delen. 

Om pedagogisch medewerkers te ontlasten is er op iedere locatie een huishoudelijk medewerker aanwezig. Zij neemt een groot deel van de huishoudelijke taken op zich waardoor de pedagogisch medewerkers zich met alle aandacht kunnen richten op de kinderen. 

Erkend leerbedrijf

De Kinderhaven is een erkend leerbedrijf voor pedagogisch medewerkers in opleiding. Wij vinden het belangrijk dat wij bijdragen aan het opleiden van gekwalificeerde medewerkers die kunnen instromen in de kinderopvang. Bovendien blijven pedagogisch medewerksters in de groepen kritisch kijken naar hun eigen handelen door het begeleiden van stagiaires. Zij worden daarbij ondersteund door onze praktijkopleider. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het stagebeleid en de aanname en begeleiding van de stagiaires binnen De Kinderhaven.

© copyright 2019 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid