Communicatie met ouders

Bij De Kinderhaven vinden wij het belangrijk om kinderen samen op te voeden met eerlijke, respectvolle en open communicatie met ouders. Ouders zijn welkom met hun vragen en reacties, wij staan hiervoor open. Wij houden op de volgende manieren contact met de ouders.

 

Voortgangsgesprek

Ongeveer 2 maanden na de start van de plaatsing maakt de mentor (pedagogisch medewerker) van uw kind een afspraak met u voor een evaluatiemoment. Tijdens dit gesprek worden de eerste maanden van de opvang met u besproken en hoe het met uw kind gaat. In dit gesprek horen wij ook graag uw eigen ervaringen. 

Oudergesprekken

Tegen de tijd dat uw kind de 1 en 3 jarige leeftijd bereikt (bij de flexopvang ook bij de 2 jarige leeftijd) wordt door de mentor van uw kind een afspraak met u gemaakt voor een oudergesprek. In dit gesprek wordt gesproken over de ontwikkeling van uw kind en hoe het gaat met uw kind op de groep. Ook bespreken zij tijdens dit gesprek de observaties aan de hand van de observatielijsten.

Eindgesprek

Als uw kind 2 jaar is gaat hij/zij over naar de peutergroep. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt door de pedagogisch medewerker van de babygroep voor een eindgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de gehele periode van de plaatsing in de groep met u besproken. Als uw kind 4 jaar is gaat hij/zij over naar de basisschool en wordt er afscheid genomen van het kinderdagverblijf. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt door de pedagogisch medewerker van de peutergroep voor een eindgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de gehele periode van de plaatsing in de groep met u besproken. Wanneer uw kindje 3,5 jaar is zullen wij u informeren over de BSO bij De Kinderhaven, mocht u hier interesse in hebben kunt u dat aangeven. 

Persoonlijk contact met pedagogisch medewerker

Bij het brengen en halen van uw kind heeft u gelegenheid om speciale dingen over uw kind aan een pedagogisch medewerk(st)er door te geven. Tussen 08.00 uur en 18.00 uur is dit een vaste pedagogisch medewerk(st)er van de groep. Aan het einde van de dag informeren de pedagogisch medewerkers u over het verloop van de dag. Indien u uw kind na 18.00 uur komt halen, kan het zijn dat u de overdracht van uw kind krijgt van een pedagogisch medewerker van een andere groep.

Oudercommissie

Alle locaties van De Kinderhaven hebben een oudercommissie. In deze commissies denken de ouders mee over het beleid van De Kinderhaven en vertegenwoordigen zij de belangen van de ouders en de kinderen. Door de betrokkenheid van ouders kunnen wij ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang blijven aanbieden. 

De Kinderhaven doet mee aan…

De Kinderhaven is deze maand aanwezig bij een aantal leuke evenementen in Leiden en Alphen. We vinden het fijn om betrokken te zijn in de buurt van onze opvanglocaties en dragen zo een steentje bij aan deze leuke kinder-activiteiten!Avondvierdaagse Alphen aan den RijnGisteren , maandag 13 mei , is de avondvierdaagse...

Meer
© copyright 2019 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid