De oudercommissie - BSO Joppensz

De Wet Kinderopvang eist dat elk kindercentrum een oudercommissie heeft om medezeggenschap mogelijk te maken. Als oudercommissie van de buitenschoolse opvang van De Kinderhaven, locatie BSO Joppensz , is onze belangrijkste doelstelling de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarvoor geven wij gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van de kinderopvang. Het gaat om onderwerpen als protocollen, tarieven, hygiëne, afstemming met basisschool Joppensz tussen pedagogische beleidsplannen en de manier waarop er met onze kinderen wordt omgegaan.

Vergaderingen

De oudercommissie vergadert zes maal per jaar met de directeur van de Kinderhaven. Van de zes vergaderingen zijn er drie vergaderingen gezamenlijk met de oudercommissie van De Batavieren, De Watergeuzen, De Romeinen en BSO Matilo, omdat een aantal zaken alle vestigingen aangaan. De notulen van de vergaderingen zijn voor alle ouders vrij opvraagbaar via het onderstaande mailadres. Ook is het verslag van de vergadering in te zien op de locatie.

Activiteiten

Gedurende het jaar helpen we de pedagogisch medewerkers bij het organiseren van thema-avonden, bijvoorbeeld over de schoolkeuze of het pedagogisch plan.
Daarnaast zorgen we op de landelijke Dag van de Leidster (3e donderdag in september) dat alle medewerkers van BSO Joppensz in het zonnetje worden gezet.

Leden

  • Antje Ras (voorzitter), moeder van Bram
  • Marije Plooij, moeder van Nora

Contact

Wil je bepaalde zaken onder de aandacht brengen van de oudercommissie, dan horen wij dat graag. Je kunt een mail sturen aan de oudercommissie.

Lid worden

De oudercommissie maakt ook graag kennis met ouders die meer betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen van de BSO. Ben je geïnteresseerd om zitting te nemen in de oudercommissie, wil je bijvoorbeeld wel eens een vergadering bijwonen om te kijken of het bevalt? Neem dan contact met ons op via het bovenstaande mailadres.

Reglement & Jaarverslag

© copyright 2019 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid