Coaching on the job bij De Kinderhaven

Een kijkje achter de schermen

Wanneer je jouw kind naar De Kinderhaven brengt, worden jullie samen ontvangen door een medewerker van de groep, ook wel een pedagogisch medewerker genoemd. Deze medewerker is het vaste gezicht van de groep en zorgt er samen met de andere pedagogisch medewerkers voor dat ieder kind, én alle ouders, zich op hun gemak voelen binnen de groep. Hoe de medewerker omgaat met de kinderen, bepaalt de pedagogisch kwaliteit. De medewerkers vormen de spil van het geheel en daarom vinden wij het belangrijk dat zij de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Wij willen jullie graag meer vertellen over “coaching on the job” bij De Kinderhaven.

Pedagogisch coach

Vanaf 2019 is het voor iedere kinderopvangorganisatie verplicht dat er een pedagogisch coach beschikbaar is voor iedere groepsmedewerker. Een pedagogisch coach begeleidt de medewerker bij de interactie tussen en met de kinderen, bij het aanbod op de groep en bij de samenwerking met de collega’s. De begeleiding vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. Het coachen maakt pedagogisch medewerkers bewust hoe ze de interactievaardigheden inzetten en wat hun kernkwaliteiten zijn.

Bij De Kinderhaven zijn Jolanda van Mulken en Sanne Kettenis de pedagogisch coaches. In hun functies als respectievelijk pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch ondersteuner werken zij samen bij het coachen van de medewerkers. In 2020 zullen zij het coachen met name richten op:

  • de inrichting en het aanbod op de groep
  • twee interactievaardigheden: ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties tussen kinderen
  • gezonde kinderopvang met extra aandacht voor de beweegactiviteiten.

Coaching on the job

De pedagogisch medewerker wordt tijdens het coaching-traject geobserveerd door één van de coaches. De coach kijkt o.a. tijdens een observatiemoment naar de interactievaardigheden tussen de medewerker en de kinderen. Ook maakt de coach een korte filmopname* van de medewerker tijdens een activiteit of speelmoment met de kinderen. Na de observatie en de filmopname gaat de coach in gesprek met de medewerker om samen de bevindingen te bespreken en tot een persoonlijk ontwikkelingsdoel te komen.

Wij vroegen Luc, groepsmedewerker van BSO Matilo, hoe hij het coachen op de groep ervaart: 

“Toen Sanne op de groep kwam kijken moest ik in eerste instantie even wennen aan het idee dat ik geobserveerd zou worden. Eerlijk gezegd vond ik het best spannend maar als snel voelde het vertrouwd en kon ik mijn werk doen zoals ik het altijd doe. Ik vind het fijn om met Sanne in gesprek te gaan. Zo kan ik de aandachtspunten bespreken en werken aan mijn eigen ontwikkeling.”

Tijdens het coaching-traject wordt ook gekeken naar het groepsproces. Hoe is de groep ingericht? Hoe gebruiken de kinderen de ruimte en welk aanbod aan activiteiten, verschillende speelhoeken en uitdaging is er aanwezig op de groep? Deze aandachtspunten worden besproken met de medewerkers en het locatiehoofd.

     

  Foto's: Jolanda en Sanne observeren de medewerker en bekijken het groepsproces.                                            

*Bij het maken van de filmopname houden wij rekening met de wet AVG. Kinderen die niet op beeld mogen, zijn niet zichtbaar. De filmopname wordt alleen intern gebruikt en de beelden worden meteen verwijderd na het afsluitende coaching-gesprek.  

Meer nieuws


Ben je op zoek naar kinderopvang?

Evelin & Ans van Afdeling Relatiebeheer vertellen je graag meer over de verschillende mogelijkheden op iedere locatie. Je kunt hen bereiken via de chatfunctie...


Meer

Maak kennis met Yasmin

Even voorstellenYasmin is praktijkopleider en personeelsplanner bij De Kinderhaven, ze werkt op kantoor bij De Romeinen. 11 jaar geleden begon Yasmin naast haar opleiding als...


Meer

Voorjaarsvakantie bij De Kinderhaven

Hoera, de voorjaarsvakantie is van start gegaan! De kinderen mogen weer genieten van een weekje vakantie.  Tijdens de voorjaarsvakantie zijn onze BSO-locaties de...


Meer
© copyright 2023 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid