Corona en De Kinderhaven 

Via deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en onze opvang. De landelijke maatregelen veranderen zeer regelmatig. Dit betekent dat wij niet altijd meteen de meest recente informatie kunnen verwerken op deze pagina. De Rijksoverheid deelt de meest recente informatie die leidend is op haar website

Laatste update informatie: woensdag 14 april 2021.

Hoera, onze BSO-locaties mogen weer volledig open! 

Wat een aangename verrassing! Toen het persbericht over de heropening ons ter ore kwam werden we al enorm blij! Uiteraard waren we nog in afwachting van de bevestiging maar na de persconferentie van dinsdag 13 april weten we het zeker: onze BSO-locaties mogen weer open! We zijn ontzettend blij dat we alle kinderen vanaf a.s. maandag 19 april weer mogen verwelkomen. Meer informatie over de heropening van de buitenschoolse opvang delen wij met onze ouders via een nieuwsbrief en is hieronder terug te lezen. In de komende dagen zullen wij deze pagina aanvullen met nieuwe informatie. 

Noodopvang voor ouders in cruciale sectoren

Onze BSO-locaties blijven geopend voor kinderen van ouders die werken in de vitale sector. Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Wil je weten of jij zelf werkzaam bent in een vitale sector?     

Bekijk hier de lijst met vitale beroepen die is samengesteld door de Rijksoverheid. 

Ben je ouder bij De Kinderhaven en heb je recht op noodopvang? Meld jouw kind(eren) dan aan door een mail te sturen naar onze Afdeling Relatiebeheer. In de mail moet de volgende informatie staan:

  • Naam van kind(eren)
  • Groep van kind(eren)
  • Beroep van beide ouders
  • Data noodopvang (voor flex-ouders: ook uren noodopvang doorgeven)
  • Eventuele bijzonderheden

De aanmelding voor noodopvang is pas definitief na een bevestigingsmail van Relatiebeheer.

Let op! Vanaf maandag 19 april a.s. zijn alle BSO-locaties weer volledig open en stopt de noodopvang. 

Vergoeding kinderopvangkosten tot maximum uurtarief

Ouders die de factuur voor de kinderopvang zijn blijven betalen krijgen de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief door de Rijksoverheid vergoed. Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen de Belastingdienst en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni 2021 uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. Voor ouders zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB. Voor de meest up-to-date informatie over de compensatie verwijzen wij jullie door de Rijksoverheid.

Vergoeding kinderopvangkosten boven maximum uurtarief

Over de mogelijke vergoeding van de kosten boven het maximum uurtarief zijn wij nog in gesprek met onze oudercommissies. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij onze ouders informeren.

Protocol Kinderopvang 

Sinds de heropening van de reguliere kinderopvang op 11 mei 2020 werken wij volgens het protocol Kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, Boink, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Op basis van dit protocol hanteren wij onze veiligheidsmaatregelen. Het gehele protocol is hier na te lezen.  Het protocol is gewijzigd op 14 april 2021. 

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de opvang?

Deze vraag wordt dagelijks gesteld door ouders die niet goed weten bij welke klachten zij hun kind(eren) wel of niet mogen brengen naar de opvang. Vanuit het protocol Kinderopvang werken wij met de beslisboom. Hiermee kan worden bepaald of een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Bij twijfel overleggen groepsmedewerkers altijd met hun locatiehoofd.   

Beslisboom Nederlands & Decision tree English

Veiligheidsmaatregelen De Kinderhaven

Om de kinderopvang op een zo veilig mogelijke manier aan te bieden hanteren wij, naast de maatregelen uit het protocol Kinderopvang, al enige tijd veiligheidsmaatregelen binnen De Kinderhaven. 

De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gedeeld via nieuwsbrieven. Ben je ouder bij De Kinderhaven en ontvang je geen nieuwsbrieven? Stuur dan een mail naar onze Afdeling Relatiebeheer.

Wil je meer informatie?

Wij vinden het belangrijk om de ouders van De Kinderhaven op de hoogte te houden van de meest recente informatie rondom het coronavirus en de kinderopvang. Wij versturen informatie aan onze ouders via de mail en via het ouderportaal.

Ben je ouder bij De Kinderhaven en heb je geen nieuwsbrief ontvangen óf heb je een andere vraag over corona en de kinderopvang? Neem dan gerust contact op met onze Afdeling Relatiebeheer. 

© copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid