Corona en De Kinderhaven 

Via deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en onze opvang. De landelijke maatregelen veranderen zeer regelmatig. Dit betekent dat wij niet altijd meteen de meest recente informatie kunnen verwerken op deze pagina. De Rijksoverheid deelt de meest recente informatie die leidend is op haar website

Laatste update informatie: maandag 4 oktober 2021

Protocol Kinderopvang 

Sinds de heropening van de reguliere kinderopvang op 11 mei 2020 werken wij volgens het protocol Kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, Boink, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Op basis van dit protocol hanteren wij onze veiligheidsmaatregelen. Het gehele protocol is hier na te lezen.  Het protocol is gewijzigd op 24 september 2021. 

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de opvang?

Deze vraag wordt dagelijks gesteld door ouders die niet goed weten bij welke klachten zij hun kind(eren) wel of niet mogen brengen naar de opvang. Vanuit het protocol Kinderopvang werken wij met de beslisboom. Hiermee kan worden bepaald of een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Bij twijfel overleggen groepsmedewerkers altijd met hun locatiehoofd.   

Beslisboom Nederlands & Decision tree English 

Vergoeding kinderopvangkosten tot maximum uurtarief

Ouders die de factuur voor de kinderopvang zijn blijven betalen, hebben de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief door de Rijksoverheid vergoed gekregen. De SVB heeft de compensatie eind mei 2021 uitbetaald aan deze ouders. De compensatie is berekend op basis van de gegevens op peildatum 22 februari 2021 van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor ouders zonder kinderopvangtoeslag is er t/m 15 juli 2021 de mogelijkheid geweest om via de SVB een Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO Zonder Overheidsvergoeding (TTKZO) aan te vragen. Voor de meest up-to-date informatie over de compensatie door de SVB verwijzen wij jullie naar de website van de SVB.

Vergoeding kinderopvangkosten boven maximum uurtarief

Ouders van De Kinderhaven hebben t/m vrijdag 16 juli 2021 de mogelijkheid gekregen om een compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief aan te vragen via onze Afdeling Relatiebeheer via info@dekinderhaven.nl. Deze ouders hebben hun compensatie inmiddels ontvangen. 

Veiligheidsmaatregelen De Kinderhaven

Om de kinderopvang op een zo veilig mogelijke manier aan te bieden hanteren wij, naast de maatregelen uit het protocol Kinderopvang, al enige tijd veiligheidsmaatregelen binnen De Kinderhaven. 

De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gedeeld via nieuwsbrieven. Ben je ouder bij De Kinderhaven en ontvang je geen nieuwsbrieven? Stuur dan een mail naar onze Afdeling Relatiebeheer.

Wil je meer informatie?

Wij vinden het belangrijk om de ouders van De Kinderhaven op de hoogte te houden van de meest recente informatie rondom het coronavirus en de kinderopvang. Wij versturen informatie aan onze ouders via de mail en via het ouderportaal.

Ben je ouder bij De Kinderhaven en heb je geen nieuwsbrief ontvangen óf heb je een andere vraag over corona en de kinderopvang? Neem dan gerust contact op met onze Afdeling Relatiebeheer. 

© copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid