Corona en De Kinderhaven 

Via deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en onze opvang. De landelijke maatregelen veranderen zeer regelmatig. Dit betekent dat wij niet altijd meteen de meest recente informatie kunnen verwerken op deze pagina. De Rijksoverheid deelt de meest recente informatie die leidend is op haar website

Laatste update informatie: dinsdag 24 mei 2022. 

Protocol Kinderopvang 

Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden er geen specifieke maatregelen meer. Daarom is het protocol Kinderopvang & COVID-19 per 25 april 2022 vervallen. Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan het protocol weer geactiveerd worden.

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de opvang?

Deze vraag wordt dagelijks gesteld door ouders die niet goed weten bij welke klachten zij hun kind(eren) wel of niet mogen brengen naar de opvang. Bij De Kinderhaven werken we met de landelijke corona-beslisboom van BOINK. Hiermee kan worden bepaald of een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Bij twijfel overleggen groepsmedewerkers altijd met hun locatiehoofd.   

Beslisboom Nederlands & Decision tree English 

Vergoeding kinderopvangkosten tijdens sluiting

Alle ouders die gebruikmaken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moesten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Voor het aanvragen van compensatie over de gemaakte kinderopvangkosten boven het maximum uurtarief (sluitingsperiode 21-12-2021 t/m 9-1-2022) hebben ouders van De Kinderhaven op 7 maart 2022 een brief ontvangen. Heb je als ouder vragen over de compensatie boven het maximum uurtarief, dan kun je hiervoor terecht bij onze Afdeling Relatiebeheer. 

Veiligheidsmaatregelen De Kinderhaven

Er zijn op dit moment geen specifieke veiligheidsmaatregelen die gelden binnen de locaties van De Kinderhaven. Mocht het coronavirus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen aangekondigd worden, dan kan het zijn dat wij onze veiligheidsmaatregelen weer activeren. Hierover informeren wij onze ouders via een nieuwsbrief en op deze pagina. 

Wil je meer informatie?

Wij vinden het belangrijk om de ouders van De Kinderhaven op de hoogte te houden van de meest recente informatie rondom het coronavirus en de kinderopvang. Wij versturen informatie aan onze ouders via de mail en via het ouderportaal.

Ben je ouder bij De Kinderhaven en heb je geen nieuwsbrief ontvangen óf heb je een andere vraag over corona en de kinderopvang? Neem dan gerust contact op met onze Afdeling Relatiebeheer. 

© copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid