Corona en De Kinderhaven 

Via deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en onze opvang. Laatste update informatie: woensdag 13 januari 2021

Lockdown 

Het kabinet heeft op maandag 14 december 2020 besloten dat Nederland in lockdown gaat. Dit betekent onder andere dat de kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 gesloten is voor de reguliere kinderopvang. Deze maatregelen zijn genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor kinderen van ouders, die werken in de vitale sector, blijft noodopvang beschikbaar. 

Sluiting reguliere kinderopvang 

In de persconferentie van dinsdag 12 januari jl. heeft premier Rutte aangegeven dat de lockdown wordt verlengd met 3 weken. Voor De Kinderhaven betekent dit dat de reguliere kinderopvang voor alsnog gesloten zal blijven t/m zondag 7 februari 2021. Op dit moment is het onduidelijk wanneer we weer opengaan. De Brancheorganisatie Kinderopvang zegt hier het volgende over: “Het kabinet vreest weliswaar voor ontwikkel- en leerachterstanden bij jonge kinderen door de sluiting van kinderopvang en onderwijs, maar de besmettingscijfers dalen nog niet snel genoeg. Tegelijkertijd echter dwingt de komst van de nieuwe Britse variant van het virus tot een nader onderzoek van de gevolgen daarvan voor kinderen. Wel sprak premier Rutte de intentie uit te bezien of de basisscholen en de kinderopvang al eerder open kunnen dan pas bij de afloop van de verlengde lockdown omdat het langer sluiten grote problemen met zich meebrengt.”

Mogelijk vervroegde opening reguliere kinderopvang

Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder weer geheel open kunnen. Mogelijk is dit vanaf maandag 25 januari a.s. Begin volgende week zal er meer duidelijkheid komen over de mogelijke vervroegde opening. Zodra hier meer informatie over is, melden wij dat op deze pagina en via de mail aan onze ouders.  

Noodopvang voor ouders in cruciale sectoren

Onze kinderopvanglocaties blijven geopend voor kinderen van ouders die werken in de vitale sector. Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Wil je weten of jij zelf werkzaam bent in een vitale sector?     

Bekijk hier de lijst met vitale beroepen die is samengesteld door de Rijksoverheid. 

Noodopvang voor kinderen in kwetsbare situaties

Er zijn kinderen voor wie opvang in de thuis- (of woon)situatie niet altijd een goede optie is. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen in een onveilige thuissituatie of waar ouders tijdelijk de zorg voor de kinderen niet meer aan kunnen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, organiseren wij ook noodopvang voor deze kinderen. Hiervoor kunnen ouders terecht bij De Kinderhaven via onze Afdeling Relatiebeheer

Contract en betaling kinderopvang

Wij kunnen ons voorstellen dat ouders van De Kinderhaven vragen hebben over het opvangcontract en de betaling van de kinderopvangkosten tijdens de sluiting van onze locaties. Op maandagavond 14 december 2020 is door de overheid bekend gemaakt dat de kinderopvangkosten voor alle ouders wordt gecompenseerd, op dezelfde manier als in het voorjaar. Meer informatie over deze compensatie kun je terug lezen op de website van de Rijksoverheid.

Protocol Kinderopvang 

Sinds de heropening van de reguliere kinderopvang op 11 mei 2020 werken wij volgens het protocol Kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, Boink, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Op basis van dit protocol hanteren wij onze veiligheidsmaatregelen. Inmiddels is er een leesbare versie van het protocol gemaakt. Inhoudelijk is er niets gewijzigd, wel zijn er nieuwe inzichten van het RIVM opgenomen in het protocol. De belangrijkste verandering is het aangepaste testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Het gehele protocol is hier na te lezen.  Het protocol is gewijzigd op 7 januari 2021. Eventuele nieuwe wijzigingen volgen nog.

Veiligheidsmaatregelen De Kinderhaven

Om de kinderopvang op een zo veilig mogelijke manier aan te bieden hanteren wij, naast de maatregelen uit het protocol Kinderopvang, al enige tijd veiligheidsmaatregelen binnen De Kinderhaven. Ook tijdens de noodopvang blijven deze veiligheidsmaatregelen van kracht.

In de contacten met ouders bij het brengen en het ophalen zullen we 1,5 meter afstand houden. Dit betekent dat we dat niet op de oude vertrouwde manier kunnen doen, met veel ruimte en aandacht voor het kind en de ouder en een uitgebreide overdracht van de dag.

  • Bij binnenkomst van het pand vragen wij ouders hun handen te desinfecteren en een mondneusmasker te dragen.
  • We laten de kinderen door één volwassene brengen en halen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
  • Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind gaat via Kindplanner of telefonisch .
  • Ouders van het kinderdagverblijf zijn welkom in onze panden maar mogen niet op de groep komen. Er zijn duidelijke looproutes aangebracht en duidelijke lijnen bij de groepsdeuren zodat de ouders 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Bij de babygroepen houden we 1,5 meter afstand door een ouder het kind in een Maxi-Cosi/ bedje/wipstoeltje neer te leggen en afstand te nemen, zodat de medewerker het kind kan oppakken. Op deze manier waarborgen we de emotionele veiligheid.
  • Bij alle BSO locaties mogen ouders het pand niet betreden. De medewerkers brengen de kinderen naar de (voor)deur waarbij ze een korte overdracht plaats vindt.
  • We gaan met tijdvakken werken bij het brengen en halen, als het te druk blijkt te zijn.
  • We vragen ouders die in quarantaine gaan en een kind door iemand ander laten brengen/halen, dit te melden bij onze Afdeling Relatiebeheer

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de (nood-)opvang?

Deze vraag wordt dagelijks gesteld door ouders die niet goed weten bij welke klachten zij hun kind(eren) wel of niet mogen brengen naar de (nood-)opvang. Vanuit het protocol Kinderopvang werken wij met de beslisboom. Hiermee kan worden bepaald of een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Bij twijfel overleggen groepsmedewerkers altijd met hun locatiehoofd.   

Beslisboom Nederlands & Decision tree English

Wil je meer informatie?

Wij vinden het belangrijk om de ouders van De Kinderhaven op de hoogte te houden van de meest recente informatie rondom het coronavirus en de kinderopvang. Wij versturen informatie aan onze ouders via de mail en via het ouderportaal. De laatste nieuwsbrief is verzonden op woensdag 13 januari 2021. 

Ben je ouder bij De Kinderhaven en heb je geen nieuwsbrief ontvangen óf heb je een andere vraag over corona en de kinderopvang? Neem dan gerust contact op met onze Afdeling Relatiebeheer. 

© copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid