De Kinderhaven doet mee aan Leiden Gezond en Vitaal

Samen werken aan een vitale toekomst

De stad Leiden zet zich op basis van het landelijke preventieakkoord uit 2018 al enige tijd in voor o.a. een rookvrije generatie, voor gezond eten en voor bewegen. Met het preventieakkoord ‘Leiden Gezond en Vitaal 2021-2023’ wil de gemeente Leiden zich nog meer inzetten voor de gezondheid en vitaliteit van haar bewoners, waarbij ook wordt gezocht naar slimme verbindingen tussen bestaande projecten. 

Preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal ondertekend

Afgelopen maandag 19 april hebben diverse Leidse partijen tijdens een onlinebijeenkomst het preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal ondertekend. Maar liefst 40 partijen spreken hiermee af om zich gezamenlijk in te zetten voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de stad. Kinderopvang De Kinderhaven is één van deze partijen. 

Waarom doet De Kinderhaven hieraan mee? 

Vanuit onze eigen visie vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werken wij aan gezonde kinderopvang. Hoe jonger kinderen met gezond gedrag opgroeien, hoe meer profijt ze daar de rest van hun leven van hebben. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Mede daarom vinden wij het belangrijk om actief deel te nemen aan initiatieven waarbij gezondheid en vitaliteit centraal staan, zeker als het initiatief ook gericht is op kinderen. Het preventieakkoord Leiden Gezond en Vitaal is zo'n initiatief. 

Met elkaar bestaande initiatieven verder uit bouwen

Marleen Damen (wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn):  “We werken aan een stad waar kinderen gezond kunnen opgroeien, jongeren en volwassenen gezond kunnen leven en ouderen lang vitaal kunnen blijven. Met het Leids preventieakkoord gaan we samen aan de slag om dit doel te realiseren: welzijnspartijen, maatschappelijke organisaties, sport- en beweegaanbieders, natuurverenigingen, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, kennisinstellingen, bedrijven, gemeente én inwoners van de wijken. Met elkaar bouwen we bestaande initiatieven verder uit, starten we nieuwe projecten op en intensiveren en verbreden we bestaande samenwerkingen.”

Ambities

In het Leids preventieakkoord staan vier ambities centraal: Een samenwerking van de partners en het hierbij betrekken van inwoners, het rookvrij opgroeien van de Leidse jeugd en een gezond gewicht én goede mentale gezondheid voor alle Leidse inwoners. Deze ambities zijn in het akkoord uitgewerkt in concrete ideeën en acties voor verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Leiden. De focus ligt nu allereerst op de wijken Leiden Noord en Leiden Zuidwest waar relatief veel mensen wonen met gezondheidsproblemen. De ervaringen die in deze wijken worden opgedaan, kunnen vervolgens worden gebruikt in andere delen van de stad. 

Meer weten?

Wil je het preventieakkoord digitaal ontvangen of heb je vragen? Dan kun je een bericht sturen naar Aafke Veltman a.veltman@leiden.nl  

                                   

Meer nieuws


Meebouwen aan zelfvertrouwen kinderen | Webinar Centrum voor Jeugd & Gezin

Zelfvertrouwen is de basis voor een fijn leven.Hoe meer zelfvertrouwen, hoe meer uitdagingen je durft aan te gaan, hoe beter je tegenslagen op kunt...


Meer

Maak kennis met Michelle Koolen

Leer de medewerkers binnen De Kinderhaven beter kennen door hun pagina in het vriendenboekje te lezen. Deze maand maken jullie kennis met Michelle, voor veel...


Meer

Maak kennis met Ilse van Rijn

Leer de medewerkers binnen De Kinderhaven beter kennen door hun pagina in het vriendenboekje te lezen. Deze maand maken jullie kennis met pedagogisch medewerker Ilse,...


Meer
© copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid