Communicatie

Mondeling en digitaal

Bij De Kinderhaven communiceren we graag open en eerlijk met ouders. Vanaf de start van de opvang houden medewerkers en ouders elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van het kind. Zo krijg je als ouder iedere dag een mondelinge overdracht van de medewerkers, waarin kort wordt besproken hoe de dag van jouw kind is verlopen, kun je de belevenissen van jouw kind volgen via een een persoonlijk ouderportaal en worden er een aantal keer per jaar oudergesprek-avonden georganiseerd.  

Volg de belevenissen van jouw kind  

Bij De Kinderhaven werken we met Kindplanner, een digitale omgeving waarbij ouders toegang krijgen tot hun persoonlijke ouderportaal. In het ouderportaal volg je de belevenissen van jouw kind gedurende een dag bij De Kinderhaven, check je in een oogwenk de maandfactuur of stuur je gemakkelijk een berichtje naar de groepsmedewerkers van jouw kind(eren). 

Dagelijkse overdracht  

Bij het brengen en halen van jouw kind heb je de gelegenheid om met de medewerker van de groep te bespreken hoe het met jouw kind gaat. Dit doen we door een korte mondelinge overdracht. Tussen 08.00 uur en 18.00 uur is er altijd een vaste medewerker van de groep. Aan het einde van de dag informeren we jou over het verloop van de dag. Kom je jouw kind vóór 8.00 uur brengen of na 18.00 uur ophalen, dan kan het zijn dat de overdracht door een medewerker van een andere groep wordt gedaan. De groepsmedewerker zorgt altijd voor een overdracht naar zijn of haar collega.  

Oudergesprekken 

Wij vinden het belangrijk om met de ouders een vertrouwensband op te bouwen en daarom bieden wij, los van de dagelijkse overdracht, een aantal gespreksmomenten aan voor ouders. Gedurende de opvangperiode spreken de mentor van het kind en de ouders elkaar tijdens een kennismakingsgesprek, tussengesprek en afsluitgesprek. De tussengesprekken worden gehouden tijdens speciale ouderavonden en zijn niet verplicht. Wanneer de opvangperiode ten einde loopt, vindt het afsluitgesprek plaats. Tijdens dit gesprek evalueren de ouder en de mentor de opvangperiode van het kind. Als een kind 4 jaar wordt, stellen de mentor en de ouder(s) samen de digitale overdracht voor de basisschool samen.

In gesprek gaan 

Wij bieden graag de mogelijkheid aan jou om, op ieder moment in de kinderopvang periode van jouw kind(eren), in gesprek te gaan met één van de medewerkers van de groep, een vertrouwenspersoon of het locatiehoofd. Heb je behoefte aan een gesprek? Geef dit gerust aan bij de medewerkers van de groep. Liever niet via de groep? Stuur ons dan een e-mail via info@dekinderhaven.nl. Onze Afdeling Relatiebeheer zal jouw verzoek naar de juiste persoon doorsturen.  

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid