Ontwikkelingsvoorsprong

Talenten van kinderen

Bij De Kinderhaven hebben wij aandacht voor de talenten van kinderen. Door verschillende en afwisselende activiteiten (Meervoudige Intelligentie) aan te bieden willen we kinderen uitnodigen, prikkelen en stimuleren in hun ontwikkeling.

Ontwikkelingsvoorsprong 

Bij De Kinderhaven werken twee experts die zich bezig houden met ontwikkelingsvoorsprong. Jolanda van Mulken en Sanne Kettenis hebben deelgenomen aan de training van Marijne Sammels en Willeke Rol. In 2016 rondde Jolanda dit met succes af. Sanne Kettenis heeft in 2020 haar opleiding “Expert slimme peuters en kleuters” met succes afgerond en vormt nu samen met Jolanda het team van experts. Zij delen hun expertise en kennis met medewerkers van De Kinderhaven door middel van voorlichting en begeleiding. 

Hoe werken de experts binnen De Kinderhaven?

Wanneer pedagogisch medewerkers op de groep, aan de hand van observaties, signaleren dat een kind een vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong heeft komen de experts in beeld. Het kan ook zijn dat ouders aangeven dat hun kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. In samenspraak met de ouders wordt er eerst een extra observatie gedaan met behulp van de kenmerkenlijst van Peuterpraat. Ouders vullen deze lijst ook in. 

Bij De Kinderhaven maken de experts gebruik van het observatiesysteem Pientere Peuters en de observatielijsten uit het boek Bijdehante Baby’s en Pittige Peuters om een duidelijk beeld te krijgen van de interesses en de vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong van het kind.

Samen met de ouders 

In een gesprek met de ouders bespreken zij de manier van de begeleiding van het kind op de groep. Elk kind heeft iets anders nodig. Voor het activiteitenaanbod maken de experts gebruik van de boeken Knapper dan Knap en Compact & Rijk. Als aanvulling op het uitdagende speelmateriaal wordt ook gebruik gemaakt van de Talentenlijn voor peuters. Deze box staat op onze Peuterplus-groep. Daarnaast hebben we bij De Kinderhaven ook een eigen materialen box toegevoegd genaamd “Boei-box”. De Boei-box bevat materialen voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

De experts blijven in gesprek met de pedagogisch medewerkers en ouders. Bij de informatie overdracht naar school delen zij ook de informatie over de ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor maken de experts gebruik van het overdrachtsformulier van Pientere Peuters.

Leidse Aanpak voor TalentOntwikkeling

De Kinderhaven is een partner van LATO.

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling is een Leids netwerk dat professionals stimuleert, verbindt en inspireert om de talenten te ontdekken en te ontplooien van de kinderen/jongeren met wie zij werken, zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen.

Meer lezen? 

Ben je ouder bij De Kinderhaven en heb je vragen voor de experts? Neem gerust contact op met Jolanda, Sanne of Lisa via info@dekinderhaven.nl. Zij staan je graag te woord. 

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid