Meldcode

In 2012 is de wijzigingswet Verplichte Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in werking getreden, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Brancheorganisatie Kinderopvang. De GGD controleert dit.

Wij vinden het belangrijk om (nieuwe) ouders te informeren hoe wij hier binnen De Kinderhaven mee omgaan. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin serieus en hechten veel belang aan overleg met ouders. Wij proberen dit onderwerp voor iedereen open en bespreekbaar te houden.

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid