Opendeurenbeleid

Spel en activiteiten

Kinderen verwonderen zich over de wereld om zich heen. Ze ontdekken, leren en ontwikkelen zich als ze ruimte krijgen om zelf dingen uit te proberen en te ervaren. Wij bieden de kinderen daarom een omgeving, spelmogelijkheden en activiteiten aan, die uitnodigen en uitdagen tot verwondering en die aansluit bij het niveau van het kind.

Naast de activiteiten en spelmogelijkheden die gedurende de dag  aangeboden worden op de stamgroep of buiten hebben we ook een open deuren beleid. Dat houdt in dat de kinderen van de babygroepen, peutergroepen en de flexgroepen deel nemen aan leeftijdsgerichte activiteiten met andere kinderen van het kinderdagverblijf. Kinderen onder de 1 jaar blijven op de eigen stamgroep ivm geborgenheid en vertrouwen, vanaf 1 jaar kunnen kinderen deelnemen aan activiteiten buiten de eigen groep (stamgroep). Kinderen van de flexgroepen sluiten aan bij de babygroepen of de peutergroepen afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden in een andere ruimte dan de eigen groep, met andere kinderen waarbij naast de vaste pedagogisch medewerker ook andere pedagogisch medewerkers betrokken zijn. De activiteiten zijn gevarieerd van aard en beslaan alle ontwikkelingsgebieden. Het hele KDV is speelruimte voor de kinderen: er zijn verschillende hoeken, de hal, de gang, de  bso, de buitenspeelplaats. Elke groep en ruimte  biedt andere mogelijkheden.

Bij het open deuren beleid heeft de pedagogisch medewerker een actieve rol: door onder andere het spel te sturen, door spelimpulsen te geven, door kinderen kennis te laten maken met nieuwe materialen, door kinderen kennis te laten maken met sociale groepsregels, door mee te spelen met kinderen.

Onderdelen van het opendeuren beleid

  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten
  • Themagerichte aanpak
  • Vrij spelen
  • Gericht spel
  • Aandacht voor natuur, lekker bewegen en gezonde voeding

Ontwikkelingsgerichte activiteiten

Specifieke activiteiten voor een leeftijdgroep georganiseerd. We zorgen dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen (SLICE: sociaal, lichamelijk, intellectueel, creatief en emotioneel).

Themagerichte activiteiten

De ontwikkelingsgerichte activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats via een themagerichte aanpak (ongeveer 6 weken). Het thema wordt via een brede aanpak uitgewerkt waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Het thema komt zowel in het werken in de eigen stamgroep als in de brede ontwikkelingsgerichte activiteiten in het hele kinderdagverblijf aan de orde.

Vrij spelen

Gedurende vrij spel kunnen kinderen van andere groepen elkaar ontmoeten en samen spelen. Dit kan buiten zijn op het plein maar ook in een van de groepen of de hal.

Gericht spel

Kinderen spelen vrij met bepaald materiaal dat aangedragen (stimuleren van bepaalde ontwikkelingsgebieden) .

Aandacht voor natuur, lekker bewegen en gezonde voeding

Elke dag wordt er aandacht besteed aan een natuur,bewegen en gezonde voeding. We bieden wisselende activiteiten aan gericht op deze thema's. 

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid