Wettelijk beleid

Er zijn landelijk veel wetten waar wij in de kinderopvang aan moeten voldoen. Hieronder geven wij de belangrijkste wetten en regelgeving aan.

De Wet Kinderopvang/GGD

Onder de Wet Kinderopvang valt het Convenant Kinderopvang en de beleidsregels. Toezichthouder hiervan is de GGD. Jaarlijks brengt de GGD een bezoek aan onze locaties en stelt hiervan een rapport op. Dit rapport is openbaar en terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. Hieronder vinden jullie het laatste GGD rapport van iedere locatie. 

Kinderdagverblijf De Batavieren

Buitenschoolse opvang De Batavieren

Buitenschoolse opvang Matilo

Buitenschoolse opvang Joppensz

Kinderdagverblijf De Watergeuzen

Kinderdagverblijf De Romeinen

Buitenschoolse opvang De Romeinen

Brandweer

Ook de brandweer brengt ieder jaar een bezoek aan onze locaties. Zij beoordelen hierbij de brandveiligheid en stellen hiervan een rapportage op. Mogelijke opmerkingen lossen wij zo spoedig mogelijk op een kwalitatieve wijze op. Wij hebben onderhoudscontracten voor de noodverlichting, brandslangen en –blusmiddelen. Bovendien hebben wij een directe doormelding naar de brandweer waardoor de brandweer direct gewaarschuwd wordt bij een mogelijke brand.


Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het Voedingscentrum, het KWF voor kinderen in de zon en het warenwetbesluit voor voedsel en speeltoestellen.

© copyright 2019 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid