Ziektebeleid

Ziektebeleid

Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer een kind ziek is en opgehaald moet worden door de ouders. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD en werken met een ziektebeleid. Voor de beoordeling hiervan zullen wij altijd kijken naar het welbevinden van het kind. Wanneer een kind zichzelf niet prettig voelt en extra aandacht nodig heeft dan hoort het thuis. Wanneer het kind bij ons ziek wordt, zal de pedagogisch medewerker altijd contact zoeken met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerker van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden er afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt.


Medicijngebruik

Bij de Kinderhaven hebben we geen medicijnen. Wanneer er toch medicatie op doktersadvies, homeopatisch of via zelfzorgmiddelen toegediend moet worden, zal er vooraf een medicatie formulier ingevuld worden door de ouders. Op iedere locatie zijn medicatieformulieren aanwezig. 

© copyright 2019 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid