Vierogenprincipe

Vierogenprincipe bij De Kinderhaven

Bij De Kinderhaven hechten we veel waarde aan een veilige omgeving voor de kinderen. Al in 2011 hebben wij de nodige maatregelen genomen in verband met het vierogenprincipe. Vanaf 1 juli 2013 worden wij door de GGD gecontroleerd op de wettelijke verplichting van het vierogenprincipe. Op deze manier gaan wij op onze locaties om met het vierogenprincipe:

 • Alle groepen hebben glas in de deuren waardoor er goed zicht is op alle groepen. Deze ramen worden niet beplakt of beschilderd.
 • Een pedagogisch medewerker mag alleen staan op de groep zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of mee te luisteren. Zolang er goed zicht is op de groep of er is glas in de deur zien wij dit als mogelijkheid om mee te kijken of mee te luisteren.
 • Op momenten dat een pedagogisch medewerker alleen is op de groep zonder te voldoen aan hierboven vermelde informatie maken we gebruik van een babyfoon zodat collega’s kunnen mee luisteren.
 • Alle groepen hebben een babyfoon. Deze babyfoon is, naast het controleren hoe het met de kinderen op de slaapkamer gaat, ook een controle van de pedagogisch medewerker als ze in de slaapkamer is.
 • In de ochtend van 07.00 uur tot 08.00 uur en aan het eind van de dag van 18.00 uur tot 18.30 uur worden de kinderen gezamenlijk opgevangen (opvanggroep), we zorgen ervoor dat er dan minimaal twee medewerkers aanwezig zijn op de locatie. Er is dus nooit een persoon alleen in het gebouw aanwezig in de ochtend en aan het eind van de dag.
 • De Watergeuzen en De Romeinen hebben twee verdiepingen waarbij de opvanggroep van de baby’s op de eerste etage is en de opvanggroep van de peuters op de begane grond. Beide opvanggroepen staan in verbinding met elkaar door middel van een babyfoon (vier ogen babyfoon). Bij De Batavieren liggen de opvanggroepen naast elkaar waardoor er “vier ogen” aanwezig zijn op de groep.
 • Zowel bij de babygroepen als de peutergroepen bieden we activiteiten aan: “spel en activiteiten”. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden in een andere ruimte, met andere kinderen waarbij, naast de vaste pedagogisch medewerker, ook andere pedagogisch medewerkers betrokken zijn. Dit heeft, naast het aanbieden van verschillende activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsgebieden, zo ook een sociale controle functie.
 • Een open aanspreekcultuur is één van de onderdelen van ons pedagogisch beleid. In de werkplannen staat beschreven op welke manier we omgaan met de kinderen. Mocht een collega zich daar niet aan houden dan spreken we elkaar daar op aan. Tijdens het groepsoverleg geven pedagogisch medewerkers feedback (vast agendapunt) aan elkaar, zowel feedback over dingen die goed gaan maar ook dingen die minder goed gaan. Dit maakt dat we kritisch blijven naar elkaar.
 • “Pedagogiek” bespreken is ook een vast onderdeel van het groepsoverleg. Zo blijft de manier waarop we willen werken met kinderen steeds weer onder de aandacht.
 • Wij stellen ouders op de hoogte als kinderen in een andere ruimte worden opgevangen dan de stamgroep en laten ouders hiervoor schriftelijke toestemming geven.
 • Uitstapjes met kinderen van 0-4 jaar worden altijd met minimaal twee medewerkers georganiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een bezoekje aan een winkel.
 • Bij aanname van nieuwe medewerkers bellen we altijd naar de vorige werkgever voor referenties.
 • Nieuwe medewerkers mogen pas gaan werken op het moment dat de VOG (verklaring omtrent gedrag) binnen is. Alle mensen met een VOG die in de kinderopvang werken worden continue gescreend op strafbare feiten. Deze regeling is van kracht sinds maart 2013. 
 • Specifieke risico’s per locatie  worden opgenomen in de RIE.
 • De oudercommissie is op de hoogte van het vierogenprincipe en wordt op de hoogte gehouden over de stand van zaken mbt het vierogenprincipe. Zie ook het interview van Boink en de oudercommissie en Kristel Akerboom (directeur): Oudercommissies en management De Kinderhaven hechten veel belang aan veiligheid van kinderen.
 • Bij De Kinderhaven werken aandachtsfunctionarissen. Zij zijn geschoold om de meldcode toe te passen bij De Kinderhaven. De Kinderhaven werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Brancheorganisatie Kinderopvang
 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 2. Handleiding behorend bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid